Dato for udgivelse
06 Oct 2017 10:09
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0167714
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/220 vedrørende importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien.


Kommissionen har i EU-tidende L 255 af 3. oktober 2017 offentliggjort en berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/220 af 8. februar 2017 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1106/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål(toldtariffens pos. 7223 00 19 00 og 7223 00 99 00) med oprindelse i Indien (IN) som følge af en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår berigtigelse henvises til teksten i L 255 af 3. oktober 2017.