Dato for udgivelse
03 Oct 2017 15:21
Resumé

I forbindelse med anmodning om udbetaling af eksportgodtgørelse, indfører SKAT en ny proces ved oprettelse af personer og virksomheder i kontaktregistret i Motorregistret (AKR).


I forbindelse med anmodning om udbetaling af eksportgodtgørelse, indfører SKAT en ny proces ved oprettelse af personer og virksomheder i kontaktregistret i Motorregistret (AKR). Det betyder, at personer og virksomheder, som ikke i forvejen er registreret i enten cpr- eller cvr-registret med et validt nummer, fremover skal have verificeret sine id- oplysninger.

Hvorfor?

I forbindelse med udbetaling af eksportgodtgørelse er det vigtigt, at vi ved, hvem anmelder er, og hvordan vi eventuelt kan komme i kontakt med vedkommende. Det kan være, hvis et køretøj skal indkaldes til besigtigelse, eller hvis vi mangler kontooplysninger til udbetaling af godtgørelsen.

Hvordan?

En person, som anmoder om eksportgodtgørelse, og som ikke er kendt i SKATs systemer, skal møde personligt op på et af SKATs 4 motorcentre. Der skal forevises gyldig billedlegitimation og udfyldes en blanket med personoplysninger og bankkontooplysninger. 

En virksomhed, som anmoder om eksportgodtgørelse, som ikke er kendt i SKATs systemer, skal sende en ansøgning om oprettelse af et AKR- nummer. Sammen med ansøgningen skal SKAT have dokumentation for virksomhedens registrering i udlandet.

Tildeling af AKR-nummer

Når SKAT har godkendt en persons id-oplysninger mv. eller en virksomheds ansøgning, tildeles et AKR-nummer.

Spørgsmål

Har du har spørgsmål til dette nyhedsbrev, er du velkommen til at kontakte SKATs motorcenter. Læs mere på skat.dk/kontakt.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter