Dato for udgivelse
02 Oct 2017 11:48
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0032601
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
21.09.2017
0306 16 91 10-90       Ændret tilbage til:
0306 16 91 00 ---Hesterejer af arten Crangon crangon 18%
0306 16 99 21-99 Ændret tilbage til:
0306 16 99 ---Andre rejer:
20 ----Af arten Pandalus borealis, med skal, bestemt til forarbejdning 12%
30 ----Af arten Pandalus montagui, med skal, bestemt til forarbejdning 12%
90 ----I andre tilfælde 12%
0306 17 91 10-90 Ændret tilbage til:
0306 17 91 00 ---Af arten Parapenaeus longirostris 12%
0306 17 92 21-99 Ændret tilbage til:
0306 17 92 ---Rejer af Penaeus-slægten:
20 ----Rejer af arten Penaeus vannamei og Penaeus monodon, også uden skal, ikke kogte, bestemt til forarbejdning 12%
90 ----Andre rejer 12%
0306 17 93 10-90 Ændret tilbage til:
0306 17 93 00 ---Rejer af Pandalidae-familien, undtagen slægten Pandalus 12%
0306 17 94 10-90    Ændret tilbage til:
0306 17 94 00 ---Rejer af Crangon-slægten, undtagen arten Crangon crangon 12%
0306 17 99 11-99 Ændret tilbage til:
0306 17 99 ---Andre rejer:
10 ----Rejer af arten Pleoticus muelleri, også afskallede, bestemt til forarbejdning 12%
90 ----Andre fisk 12%
01.10.2017
1104 29 17 00 Udgår og erstattes af:
1104 29 17 ----Afskallet, også skåret eller knust:
50 -----Af rug 0,129 € pr kg
90 -----I andre tilfælde 0,129 € pr kg
1104 29 30 00 Udgår og erstattes af:
1104 29 30 ----Afrundet (perlegryn):
50 -----Af rug 0,154 € pr kg
90 ----- I andre tilfælde 0,154 € pr kg
8541 40 90 21-39 Udgår og erstattes af:
8541 40 90 -----Fotovoltaiske moduler eller paneler af monokrystallinsk silicium:
41 ------Afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre der er tale om en vare i transit i henhold til artikel V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm) 0
42 ------Afsendt fra Malaysia 0
43 ------Afsendt fra Taiwan 0
49 ------Andre varer 0
-----Fotovoltaiske moduler eller paneler af multikrystallinsk (også kaldet polykrystallinsk) silicium:
51 ------Afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre der er tale om en vare i transit i henhold til artikel V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm) 0
52 ------Afsendt fra Malaysia 0
53 ------Afsendt fra Taiwan 0
59 ------Andre varer 0
----Celler af den type, som anvendes i fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium, hvor cellernes tykkelse er 400 μm eller derunder:
-----Monokrystallinske celler:
61 ------Afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre der er tale om en vare i transit i henhold til artikel V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm) 0
62 ------Afsendt fra Malaysia 0
63 ------Afsendt fra Taiwan 0
69 ------Andre varer 0
-----Multikrystallinske (også kaldet polykrystallinske) celler:
71 ------Afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre der er tale om en vare i transit i henhold til artikel V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm) 0
72 ------Afsendt fra Malaysia 0
73 ------Afsendt fra Taiwan 0
79 ------Andre varer 0

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2018 som forventes udsendt ultimo december 2017.