Dato for udgivelse
29 Sep 2017 12:39
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-175995
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af bariumcarbonat med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1759 offentliggjort i EU-tidende L 250 af 28. september 2017 indført en endelig antidumpingtold på importen af bariumcarbonat (toldtariffens pos. 2836 60 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/1759.

Forordningen træder i kraft den 29. september 2017.