Dato for udgivelse
28 Sep 2017 14:10
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
17-0868681
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

FBKN til pos 0805

 


Kommissionen har vedtaget en ændring af de Forklarende Bemærkninger til KN vedr. friske appelsiner (KN kode 0805 10 22 – 0805 10 28).

Teksterne er offentliggjort i henholdsvis EU-Tidende C 321 af 28. september 2017.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne foranstaltning.

BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret