Dato for udgivelse
28 Sep 2017 14:10

Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
17-0868681
Resumé

FBKN til pos 0805

 


Kommissionen har vedtaget en ændring af de Forklarende Bemærkninger til KN vedr. friske appelsiner (KN kode 0805 10 22 – 0805 10 28).

Teksterne er offentliggjort i henholdsvis EU-Tidende C 321 af 28. september 2017.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne foranstaltning.

BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret