Har du 5 minutter til at hjælpe Toldstyrelsen?

Har du ca. 5 minutter til at hjælpe med at skabe et nyhedsbrev fra Toldstyrelsen, så det bliver relevant for dig?
svar på spørgeskemaet omkring behovet for nyhedsbreve om told.

Herunder kan du læse om en række af de systemer, du kan bruge i forbindelse med dine toldprocesser. Udvidet information om systemerne finder du på de emnesider, der omhandler de delprocesser, du kan foretage dig, og hvor it-systemerne kan hjælpe dig på vej.

Du kan også læse om de ændringer og forbedringer, som berører toldsystemerne frem mod 2021.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter