Dato for udgivelse
29 Sep 2017 15:49
Til
Eksportører og speditører
Sagsnummer
15-2267356
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Anvendelse af certifikattype X002 (dual-use eksporttilladelse) og Y901 (erklæring - varen er ikke omfattet af dual-use) i eExport rubrik 44.5, ved eksport af varer omfattet af toldordning 478 (dual-use).

Ændring i brug af certifikattype 64.

 


Fra den 2. oktober 2017 gælder der nye regler for angivelse af varer omfattet af eksportkontrol efter dual-use toldordningen.

Varer, hvor der ud for varekoden i Toldtariffen (Taric) er henvisning til dual-use toldordning nr. 478, angives til eksport således:

Eksport af varer omfattet af krav om eksporttilladelse

Hvis varen er opført i dual-use kontrollisten (bilag I til Rådets forordning (EU) 428/2009 med senere ændringer), er eksporten betinget af en tilladelse fra Erhvervsstyrelsen i form af en individuel-, global- eller generel EU eksporttilladelse.

Tilladelserne skal angives i eExport, i feltet Transportdokumenter (rubrik 44.5) på eksportangivelsens varepost således:

I feltets venstre del ”Kode” vælges eller tastes dokumentkode "X002". Type X002 angiver, at der er tale om en dual-use eksporttilladelse udstedt af Erhvervsstyrelsen. 

I feltets højre del ”Nummer” indtastes eksporttilladelsens type efterfulgt af dens sagsnummer*. Eksempelvis angives:

En individuel eksporttilladelse "2017-12345".

 • En global eksporttilladelse ”DK001 2017-9999”. Der skal være mellemrum mellem tilladelsens typekode og sagsnummer.

 • En generel EU-eksporttilladelse EU002 2017-5555. Der skal være mellemrum mellem tilladelsens typekode og sagsnummer. 

  *)Det skal bemærkes, at løbenummer for eksporttilladelser udstedt før 2. oktober 2017 fortsat kan anvendes. 

  Eksport af varer, der ikke er omfattet af krav om eksporttilladelse

  Hvis varen ikke er opført i dual-use kontrollisten, skal eksportøren afgive en erklæring om det.

  Erklæringen skal angives i eExport, i feltet Transportdokumenter (rubrik 44.5) på eksportangivelsens varepost således:

  I feltets venstre del ”Kode” vælges eller tastes type dokumentkode ”Y901". Ved angivelse af koden Y901 erklærer eksportøren, at den udførte vare ikke er opført på kontrollisten, selvom varekoden har en dual-use fodnote henvisning. 

  Udfyldelse af feltets højre del (Nummer) er obligatorisk. Det betyder, at der skal indtastes en værdi, selvom erklæringen ikke har et nummer. Der kan fx indsættes en tekst som ”Ikke på kontrollisten”, ”Not Dual Use” eller lignende af hensyn til indholdet på det printede ledsagerdokument.

  Se nyhedsbreve fra henholdsvis den 11. august 2017 og den 1. september 2017 om opdatering af certifikatkoder i e-Export.

  Vejledningen ”Angivelse til eksport i eExport - Varekoder dual use fodnoter” beskriver, hvordan man ved hjælp af varekoden finder ud af, om en vare er omfattet af dual use toldordningen. Vejledningen beskriver desuden, hvordan sådanne varer angives i eksportsystemet (e-Export).

  Vejledningen forventes placeret under ”Opslagsværker og vejledning” på www.skat.dk Told -> Told erhverv -> SKATs toldsystemer -> Eksport.

  Erhvervsstyrelsen er ressortmyndighed på dual-use området i Danmark. De nærmere retningslinjer og krav findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside for Eksportkontrol www.eksportkontrol.dk.