Dato for udgivelse
26 Sep 2017 14:29
Til
Importører mv.
Sagsnummer
15-2711242
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1518 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1598 offentliggjort i EU-tidende L 245 af 23. september 2017 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2015/1518 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af biodiesel (toldtariffens pos. ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 og ex 3826 0090) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår ændring henvises til teksten i (EU) 2017/1598.

Forordningen trådte i kraft den 24. september 2017.