Dato for udgivelse
22 Sep 2017 13:06
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for en eksporterende producent vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1589 offentliggjort i EU-tidende 2017/1589 af 20. september 2017 tilbagetrukket godtagelsen af et tilsagn for en eksporterende producent i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) i anvendelsesperioden for de endelige foranstaltninger.

Godtagelsen af tilsagnet for CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD - Taric-tillægskode B808 trækkes tilbage.

For så vidt angår tilbagetrækning af tilsagn henvises til teksten i (EU) 2017/1589.

Forordningen trådte i kraft den 21. september 2017.