Dato for udgivelse
22 Sep 2017 11:31
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0117638
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1194/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af biodiesel med oprindelse i Argentina og Indonesien.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1578 offentliggjort i EU-tidende L 239 af 19. september 2017 ændret gennemførelsesforordning (EU) nr. 1194/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af biodiesel (toldtariffens pos. ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92, 3826 00 10 og ex 3826 00 90) med oprindelse i Argentina (AR) og Indonesien (ID).

For så vidt angår ændring henvises til teksten i (EU) 2017/1578.

Forordningen trådte i kraft den 20. september 2017.