Dato for udgivelse
21 Sep 2017 14:44
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/366 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/367 vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i Kina og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1570 offentliggjort i EU-tidende L 238 af 16. september 2017 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2017/366 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/367 om indførelse af en endelig udligningstold og en endelig antidumpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode.

For så vidt angår ændring og ophævelse af forordninger henvises til teksten i (EU) 2017/1570.

Forordningen træder i kraft den 1. oktober 2017.