Dato for udgivelse
15 Sep 2017 13:51
Til
Eksportører og speditører
Sagsnummer
17-1376214
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

I nyhedsbreve fra henholdsvis den 11. august 2017 og den 1. september 2017 er virksomhederne blevet informeret om en opdatering af certifikatkoder i e-Export. Denne opdatering anvendes med virkning fra den 13. september 2017.

SKAT har til hjælp for virksomhederne udarbejdet en generel vejledning "Angivelse til eksport i eExport - Varekoder omfattet af eksportkontrol toldordninger". Vejledningen kan findes i dette Nyhedsbrev.


Der gælder særlige krav for angivelse af varer til eksport, når varen er omfattet af en eller flere eksportkontrol toldordninger. Det er eksportørens ansvar, at eksportangivelsen også indeholder de oplysninger, som er krævet, når en vare er omfattet af en toldordning (se toldlovens § 27 stk. 2 og § 53, stk. 1 og 4 i bekendtgørelsen om toldbehandling).

Toldordninger inden for eksportkontrol skal f.eks. sikre:

at varer, produkter og teknologier, der potentielt set kan være farlige, ikke falder i de forkerte hænder.

 • at EU og FN sanktioner overfor visse lande bliver overholdt.

 • at eksport af farlige kemikalier og affald sker under regulerede forhold.

 • at eksport af kulturgoder og udryddelsestruede dyr og fuglearter sker under regulerede forhold

  Se den samlede liste over eksportkontrol toldordninger sidst i nyhedsbrevet.

  Når en varer er omfattet af en eksportkontrol toldordning, er der typisk særlige krav om angivelse af certifikatkoder.

  Certifikatkoder tilkendegiver, hvorvidt der er tale om:

  tilladelse til eksport

 • erklæring om, at varen ikke er omfattet af toldordningens bestemmelser.

  Certifikatkoden skal angives i eksportangivelsen enten i rubrik 44.2 eller i rubrik 44.5. Se bilag 21 i den ”Fælles stamdataliste” på Eksports hjemmeside på SKAT.dk. Se også nyhedsbreve fra henholdsvis den 11. august 2017 og den 1. september 2017 om opdatering af certifikatkoder i e-Export.

  Af Toldtariffen (TARIC) fremgår det om en vare er omfattet af en eksportkontrol toldordning, og på hvilke betingelser eksporten må finde sted.

  Vejledningen ”Angivelse til eksport i eExport - Varekoder omfattet af eksportkontrol toldordninger” beskriver, hvordan man ved hjælp af varekoden finder ud af, om en vare er omfattet af en eksportkontrol toldordning. Vejledningen beskriver desuden, hvordan sådanne varer angives i eksportsystemet (e-Export).

  Vejledningen forventes placeret under ”Opslagsværker og vejledning” på www.skat.dk Told -> Told erhverv -> SKATs toldsystemer -> Eksport.

  Gældende eksportkontrol toldordninger

  På eksportområdet findes der i Toldtariffen (TARIC) pr. 1 september 2017 følgende toldordninger:

  EU Toldordninger

  467         Eksporttilladelse (forudgående overvågning)

  473         Eksporttilladelse

  476         Eksporttilladelse (restriktion)

  478         Eksporttilladelse (Dual use)

  479         Eksportkontrol af farlige kemikalier

  680         Eksportrestitution

  681         Eksportrestitution (indhold - oplysning)

  706         Varer til tortur og tvangsforanstaltninger, eksportforbud

  708         Varer til tortur og tvangsforanstaltninger, eksportrestriktion

  709         Sanktioner mod Iran

  715         Kontrol med udførsel – udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES)

  716         Kontrolforanstaltning ved eksport af fisk

  717         Kontrol med eksport af varer og teknologier, der er underlagt restriktioner

  718         Kontrol med eksport af luksusvarer

  719         Kontrol med ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

  725         Kontrolforanstaltning ved udførsel for stoffer der nedbryder ozonlaget

  735         Kontrol med udførsel af kulturgoder

  740         Kontrol med udførslen af skind fra katte og hunde

  749         Kontrol med eksporten af kviksølv

  751         Kontrol med udførsel – affald

   

  Nationale toldordninger

  EXI          VAB I - Våben og sprængstoffer