Dato for udgivelse
07 Sep 2017 12:46
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for to eksporterende producenter vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1524 offentliggjort i EU-tidende L 230 af 6. september 2017 tilbagetrukket godtagelsen af to eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende  importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode.

Godtagelsen af tilsagnet for Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd. - Taric-tillægskode B799 og Wuxi Saijing Solar Co. Ltd. - Taric-tillægskode B890 trækkes tilbage.

For så vidt angår tilbagetrækning af tilsagn henvises til teksten i (EU) 2017/1524.

Forordningen træder i kraft den 7. september 2017.