Dato for udgivelse
07 Sep 2017 12:46

Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Resumé

Tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for to eksporterende producenter vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1524 offentliggjort i EU-tidende L 230 af 6. september 2017 tilbagetrukket godtagelsen af to eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende  importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode.

Godtagelsen af tilsagnet for Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd. - Taric-tillægskode B799 og Wuxi Saijing Solar Co. Ltd. - Taric-tillægskode B890 trækkes tilbage.

For så vidt angår tilbagetrækning af tilsagn henvises til teksten i (EU) 2017/1524.

Forordningen træder i kraft den 7. september 2017.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter