Dato for udgivelse
07 Sep 2017 09:59
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
17-0920745
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS vedtaget på HS Komitéens 58. session i september 2016.


EU har godkendt de tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS, der blev vedtaget i september 2016 på 58. session i Komiteen for det Harmoniserede System under Verdenstoldorganisationen (WCO). Der henvises til EU-Tidende C 128 af 22. april 2017.

Tariferingsudtalelserne er beskrevet i bilaget og vil blive medtaget i den næste opdatering af vejledningen Tariferingsforordninger.

Tariferingsudtalelserne med illustrationer findes også på WCOs hjemmeside (på engelsk).

Ændringerne til FBHS medtages i den efterfølgende rettelse.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophørte med at være gyldig fra den 22. april 2017, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de omhandlede udtalelser. BTO'er, der påvirkes af disse foranstaltninger, kan dog fortsat benyttes i en periode på 6 måneder efter offentliggørelsen i EU-Tidende, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret

Bilag

2008 89

Kokosvand (”coconut juice”) fra grønne kokosnødder (99,95 %) med tilsat sukker (0,05 %). Sukker tilsættes for at regulere smagsforskelle med forskellige partier of kokosnødder. Varen er pakket til detailsalg i glasflasker á 290 ml.

Anvendelse af ATB 1 og 6.

2106 90

Hybensaft i form af et brunt, flydende koncentreret væske, fremstillet af 100 % hyben. Varen er fremstillet ved formaling af hyben tilsat vand, der efterfølgende er varmebehandlet og presset, filtreret, pasteuriseret, koncentreret og steriliseret. Det er tiltænkt anvendt som råvarer i fremstillingen af drikke- og fødevarer.

Anvendelse af ATB 1 og 6.

2530 90

Fritflydende hvidt pulver indeholdende mere end 99,2 vægtprocent af vandfrit dinatriumsulfat fremstillet udelukkende ved mekanisk opsamling af thenardit (vandfrit dinatriumsulfat), der er formet naturligt i det fri på overfladen af mirabilit (dinatriumsulfat dekahydrat), som er krystalliseret fra naturlig saltvandssøvand på grund af lave temperaturer om vinteren. Før emballering sigtes varen igennem en si med en maskestørrelse på 0,65 mm. 

Anvendelse af ATB 1 og 6.

Se også HSC tariferingsudtalelse i 2833 11.

2833 11

Fritflydende hvidt pulver indeholdende mere end 98,5 vægtprocent af vandfrit dinatriumsulfat. Det er fremstillet fra en blandning af mirabilit (dinatriumsulfat dekahydrat) og thenardit (vandfrit dinatriumsulfat) formet i det fri som resultat af naturlig udtørring, som opsamles og sendes til en fabrik, hvor det gennemgår en smeltning (fjernelse af vand), centrifugering og tørringsproces.

Anvendelse af ATB 1 og 6.

Se også HSC tariferingsudtalelse i 2530 90.

3901 40

Hvide granulater bestående af 80 % lineær lav-densitet polyethylen og 20 % naturlig silika, med en densitet på 0,92. Varen er fremstillet ved en ekstruderingsproces efter sammenblanding og smeltning af de to råvarer. Det ekstruderede materiale afkøles og skæres til granulater. Det foreligger i poser af 25 kg.

Varen anvendes som tilsætningsstof i fremstillingen af plastvarer for at reducere kontaktoverfladen mellem to polyethylefilm hovedsageligt anvendt i fremstillingen af indkøbsposer.

Anvendelse af ATB 1 og 6

3917 21

Perforerede rør af plast (polyethylen), med en rundt, indre tværsnit, med huller med faste intervaller og udstyret med indbygget plastdrypper. Drypperne har en speciel struktur til trykkompensation. Røret er specialudformet og udstyret til at anvendes i et overfladenet i et drypvandingssystem.

Anvendelse af ATB 1 og 6

3924 90

Affaldsindsamlingsspand fremstillet udelukkende af plast, i form af en spand med rumindhold af 6,5 liter. Den har et låg med en åbning, igennem hvilken affaldet kan stoppes, med påsat strimler og en hank.

Varen er tiltænkt anvendt til indsamling af skarp hospitalsaffald (nåle, skalpeller osv.).

Anvendelse af ATB 1 og 6.

3926 90

Kunstige fingernegle af plast, af forskellige eller samme størrelse, sammenpakket i sæt og bestemt til at anbringes på fingerneglen ved hjælp et klæbemiddel, med efterfølgende klipning og formning til den ønskede facon. De kan være naturlige udsendende eller dekorereret og forbliver på plads i ca. 7-10 dage før fjernelsen.

Anvendelse af ATB 1 og 6.

8432 29

4-4 knive (2+2) og skiveplader (jordkultiveringsredskaber), der er beregnet til at blive brugt som kultivator, når de er monteret på drivakslen på en fremdrivningsenhed (fodgængerstyret traktor). Knivene foreligger i en enkelt kasse sammen med men ikke monteret på fremdrivningsenheden. Fremdrivningsenheden (fodgængerstyret traktor), der foreligger sammen med jordkultiveringsredskaberne, er tariferet særskilt.

Anvendelse af ATB 1 og 6.

Se også HSC tariferingsudtalelse i 8701 10.

8473 30

Farve LCD (flydende krystaller) displaymodul (dimensioner: 228 mm (W) x 149 mm (H) x 2,4 mm (D)), bestemt til integration i en bærbar automatisk databehandlingsmaskine (tablet PC).

Dette displaymodul består af et 10,1 tommer (25,65 cm) tyndfilmstransistor (TFT) aktivt matrix LCD-panel, en lysdiode (LED) baggrundsbelysning enhed og et fleksibelt printkort (FPCB), der udgør grænsefladen mellem displaymodul og tableten og indeholder elektroniske kredsløb til konvertering af spænding til et niveau, der kan anvendes af modulet og styring af displaypanelets funktion.

Displaymodulet har følgende grundlæggende funktioner:

- Skærmtilstand: Normalt sort;

- Opløsning: 1280 x 800 pixel, pixel pitch 0,1695 x 0,1695 mm, op til 16,2 mega farver;

- Gennemsnitlig hvid luminans (typisk): 400 cd / m2;

- Kontrastforhold (typisk): 900: 1;

- Svartid (maks.): 45 ms;

- Pixel arrangement: RGB Vertikalt;

- Visningsområde: 217 mm (H) x 136 mm (V);

- Strømforsyningsspænding (max): Vcc = 5 V;

- Grænseflade: LVDS (Low-voltage differential signalering) (DDK 45 pin).

Displaymodulet kan kun reproducere et signal med sin egen "standard" opløsning via forudbestemt digital grænseflade og kan ikke ændre størrelse, konvertere og tilpasse indgangssignalet til ”standard”- opløsning.

Anvendelse af ATB 1 (Bestemmelse 2 b) til afsnit XVI) og 6.

8517 70

Samling af komponenter bestemt til at blive monteret i en mobiltelefon bestående af en plastramme, der indeholder følgende komponenter:

(i) gestus sensor til indfangning af håndbevægelse uden at berøre telefonens skærm. Det er en chipformet artikel, der består af en lysdiode (lysemitterende område) og en sensor (lysmodtagelsesområde). Lysdioden (LED) udsender infrarøde (IR) stråler, og sensoren modtager IR-stråler, der afspejles fra en hånd og genkender en brugers gestus;

(ii) IR-LED til generering af IR-signal til fjernbetjeningsfunktioner af eksterne apparater såsom et fjernsynsapparat, set-top boks osv.;

(iii) stik til sammenkobling af samlingen med telefonens hovedkort

(iv) fleksibel printplade (FPCB) til understøtning og elektrisk tilslutning af komponenterne i samlingen.

Gestussensoren og IR-LED'en udfører deres funktioner uafhængigt.

Anvendelse af ATB 1 (Bestemmelse 2 b) til afsnit XVI) og 6.

8517 70

Samling af komponenter bestemt til at blive monteret i en mobiltelefon, der indeholder følgende:

(i) lineær vibrationsmotor bestående af spoler og magneter til frembringelse af mekanisk vibration under tænding; den bruges i lydløs tilstand;

(ii) højttaler (eller modtager) (dimensioner: 12,1 mm x 7,1 mm x 3,5 mm, effektivt frekvensbånd: 300 Hz ~ 3,4 kHz), der gengiver lyd fra den anden parts stemme under en telefonsamtale ved at konvertere et elektronisk indgangssignal ind i et audio lydsignal (anden lyd og signal, såsom ringelyd, musik osv. gengives gennem en anden højttaler);

(iii) mikrofon til konvertering af omgivende lyd, f.eks. ved optagelse af videoer i et elektrisk signal, der skal bruges af telefonen (en anden mikrofon, der er monteret nederst i telefonen, bruges til telefonkommunikation);

(iv) stik til tilslutning af eksterne hovedtelefoner og øretelefoner;

(v) stik til sammenkobling af samlingen med telefonens hovedkort

(Vi) fleksibelt printkort (FPCB) til understøtning og elektrisk tilslutning af komponenterne i samlingen.

Vibrationsmotor, højttaler, mikrofon og stik til eksterne hovedtelefoner og øretelefoner udfører deres funktioner uafhængigt.

Anvendelse af ATB 1 (Bestemmelse 2 b) til afsnit XVI) og 6.

8603 10

Tre ikke-sammenkoblede jernbanevogne, der består af to elektrisk drevne "M-Cars" og en trailer "T-Car", der hver er 22,6 m lange, 2,9 m brede og 3,8 m høje. Efter sammenkobling er de tre vogne - også kendt som en ”Electric Multiple Unit” (EMU) - bestemt til at blive anvendt i et trækkraftsystem (distributed traction systmet) til en bybane.

En strømaftager i den øverste del af T-Car’en leverer elektricitet, som passerer gennem hovedtransformatoren og overføres til omformere i M-Car’erne. Omformerne omdanner den elektriske strøm fra AC (vekselstrøm) til DC (jævnstrøm) og sender den til vekselrettere, som ændrer DC til trefaset AC for at aktivere elmotorerne.

Anvendelse af ATB 1, 2 a) og 6.

8701 10

Selvdrevne fremdrivningsenheder styret af en gående(walking tractors) med en drivaksel, en forbrændingsmotor (en-cylinder, firetaktsmotor, luftkølet, maks. effekt: 4,8 (6,5) eller 4,4 (6,0) kW (hk) / 3600 omdrejninger per minut), brændstoftank (6,5 eller 3,5 l) og styr. Disse enheder foreligger ikke-monteret og sammen med to hjul med dæk, 4-4 knive (2+2) og skiveblad i en enkelt kasse.

De er bestemt til brug med forskellige udskiftelige redskaber (f.eks. plov, skraber/skubber osv., som ikke foreligger sammen med for enhederne) og kan også bruges til transport over korte afstande eller som fast drivkraftsmotor.

4-4 knive (2 + 2) og skivepladerne, der foreligger sammen med enhederne, tariferes særskilt.

Anvendelse af ATB 1 (Bestemmelse 2 til kapitel 87), 2 a) og 6.

Se også HSC tariferingsudtalelse i 8432 29.