Dato for udgivelse
12 Sep 2017 15:48
Til
Virksomheder beskæftiget med Export
Sagsnummer
17-1564850
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Ændringer i brugen af landekoder og angivelsestyper i eEksport for enkelte lande og områder i EU, herunder enkelte nye landekoder og ændrede angivelsestyper ved proviantering og bunkring.


I forbindelse med en ændring af brugen af landekoder fra EU's side sker der følgende ændringer i e-Export i forbindelse med udlægningen den 30/09 2017.

Angivelsestype (rubrik 1.1) og bestemmelsesland (rubrik 17a) tilrettes således.

Livigno flyttes fra angivelsestype "CO" til "EX". Det betyder at:

  • Landekoden IT skal angives som bestemmelsesland i rubrik 17a hvis der eksporteres varer til Livigno og angivelsestypen i rubrik 1.1 skal være EX. I e-Exports online løsning vil landekoden være vist som Livigno (IT).

  • Hvis der eksporteres varer til andre steder i Italien skal landekoden IT angives som bestemmelsesland i rubrik 17a og angivelsestypen i rubrik 1.1 skal være CO. I eExports online løsning vil landekoden være vist som Italien (IT).

Helgoland flyttes fra angivelsestype "CO" til "EX".

  • Landekoden DE skal angives som bestemmelsesland i rubrik 17a hvis der eksporteres varer til Helgoland og angivelsestypen i rubrik 1.1 skal være EX. I e-Exports online løsning vil landekoden være vist som Helgoland (DE).

  • Hvis der eksporteres varer til andre steder i Tyskland skal landekoden DE angives som bestemmelsesland i rubrik 17a og angivelsestypen i rubrik 1.1 skal være CO. I eExports online løsning vil landekoden være vist som Tyskland (DE).

San Marino flyttes fra angivelsestype "EU" til "EX" 

  • Landekoden SM skal angives som bestemmelsesland i rubrik 17a hvis der eksporteres varer til ’San Marino og angivelsestypen i rubrik 1.1 skal være EX. I e-Exports online løsning vil landekoden være vist som San Marino (SM).

Andorra flyttes fra angivelsestype "EU" til "EX" 

  • Landekoden AD skal angives som bestemmelsesland i rubrik 17a hvis der eksporteres varer til Andorra og angivelsestypen i rubrik 1.1 skal være EX. I e-Exports online løsning vil landekoden være vist som Andorra (AD).

Ændringer ved proviantering og bunkring 

Proviantering og bunkring i handelen mellem Fællesskabest medlemsstater (QR) flyttes fra "EX" til "CO"

  • Landekoden QR skal angives som bestemmelsesland i rubrik 17a hvis der er tale om proviantering eller bunkring i handelen mellem lande i EU og angivelsestypen i rubrik 1.1 skal være CO. I e-Exports online løsning vil landekoden være vist som " Proviantering og bunkring i handelen mellem Fællesskabets medlemsstater (QR)". 

NY landekode - Lande og territorier, som ikke er nærmere præciseret mellem Fællesskabet og medlemstater "(QV)"

Landekoden QV skal angives som bestemmelsesland i rubrik 17a hvis der er tale om eksport af varer til lande og territorier, som ikke er nærmere præciseret mellem Fællesskabet og medlemsstaterne og angivelsestypen i rubrik 1.1 skal være CO. I e-Exports online løsning vil landekoden være vist som " Lande og territorier, som ikke er nærmere præciseret mellem Fællesskabet og medlemstater "(QV) 

NY  landekode - Proviantering og Bunkring (QQ)

  • Landekoden QQ skal angives som bestemmelsesland i rubrik 17a hvis der er tale om proviantering og bunkring indenfor EU, hvor andre landekoder omhandlende proviantering og bunkring ikke kan finde anvendelse og angivelsestypen i rubrik 1.1 skal være CO. I e-Exports online løsning vil landekoden være vist som " "Proviantering og Bunkring (QQ)"

BEMÆRK.  Der er ikke lavet om i reglerne for brug af bestemmelsesland. Det skal derfor præciseres at der i forbindelse med proviantering altid skal anvendes landekoden for transportmidlet og IKKE for det sted, hvor provianteringen finder sted.