Dato for udgivelse
01 Sep 2017 11:54
Til
Virksomheder beskæftiget med eksport at varer
Sagsnummer
17-1376214
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Den varslede opdatering af e-Export er ændret fra den 6. september til den 13. september 2017.

Mindre rettelse til afsnittet "Certifikater (type/nr) - rubrik 44.2"


I Nyhedsbrev af den 11. august 2017 blev der varslet, at e-Export opdateres den 6. september 2017. Opdateringen er udsat til den 13. september 2017. Nærmere detaljer om tidspunkt m.v. vil blive indsat på "Driftsmeddelelser og status på toldsystemer".

Ændring af indhold i Nyhedsbrev

I nyhedsbrevet af den 11. august fremgår det under afsnittet "Certifikater (type/nr) - rubrik 44.2"; at:

"Listen er desuden ændret så den nu udelukkende omfatter certifikattyper, hvor der er fastsat betingelser om manuel frembydelse for SKAT før frigivelse til eksport."

Det er imidlertid ikke helt korrekt:

Der er stadig en undtagelse - certifikatkode 9999 "Varerne ikke omfattet af torturforordningen". Angivelse af certifikatkode 9999  vil, som før ændringen, fortsat blive automatisk frigivet i eExport (uden manuel frembydelse for SKAT), selv om koden skal angives i 44.2.