Dato for udgivelse
30 Aug 2017 13:46
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0032601
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af tekst til toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse
5107 20 10 00 Overskriften ændres tekst til:
--Med indhold af uld og fine dyrehår på 85 vægtprocent eller derover
01.07.2017
3926 30 00 10       Tekst ændret til:
Plastdæksel med klemmer til udvendigt førerspejl på motorkøretøjer
8708 29 90 10 Tekst ændret til:
Plastdæksel med klemmer til udvendigt førerspejl på motorkøretøjer
18.08.2017
7325 10 00 31 Tekst ændret til:
Varer af gråt støbejern med flagegrafit (»gråt støbejern« eller »gråjern«) samt dele deraf (»varer af støbejern«), af en art, der anvendes til at:
- dække systemer på eller under jordoverfladen og/eller åbninger til systemer på eller under jordoverfladen, samt at
- give adgang til systemer på eller under jordoverfladen og/eller give udsyn til systemer på eller under jordoverfladen
7325 99 10 51 Tekst ændret til:
Støbejern med kuglegrafit (»duktilt støbejern«) samt dele deraf (»varer af støbejern«), der anvendes til at:
- dække systemer på eller under jordoverfladen og/eller åbninger til systemer på eller under jordoverfladen, samt at
- give adgang til systemer på eller under jordoverfladen og/eller give udsyn til systemer på eller under jordoverfladen

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2018 som forventes udsendt ultimo december 2017.