Dato for udgivelse
30 Aug 2017 13:46

Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0032601
Resumé

Ændringer af tekst til toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse
5107 20 10 00 Overskriften ændres tekst til:
--Med indhold af uld og fine dyrehår på 85 vægtprocent eller derover
01.07.2017
3926 30 00 10       Tekst ændret til:
Plastdæksel med klemmer til udvendigt førerspejl på motorkøretøjer
8708 29 90 10 Tekst ændret til:
Plastdæksel med klemmer til udvendigt førerspejl på motorkøretøjer
18.08.2017
7325 10 00 31 Tekst ændret til:
Varer af gråt støbejern med flagegrafit (»gråt støbejern« eller »gråjern«) samt dele deraf (»varer af støbejern«), af en art, der anvendes til at:
- dække systemer på eller under jordoverfladen og/eller åbninger til systemer på eller under jordoverfladen, samt at
- give adgang til systemer på eller under jordoverfladen og/eller give udsyn til systemer på eller under jordoverfladen
7325 99 10 51 Tekst ændret til:
Støbejern med kuglegrafit (»duktilt støbejern«) samt dele deraf (»varer af støbejern«), der anvendes til at:
- dække systemer på eller under jordoverfladen og/eller åbninger til systemer på eller under jordoverfladen, samt at
- give adgang til systemer på eller under jordoverfladen og/eller give udsyn til systemer på eller under jordoverfladen

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2018 som forventes udsendt ultimo december 2017.