Dato for udgivelse
28 Aug 2017 11:32
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for en eksporterende producent vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1497 offentliggjort i EU-tidende L 218 af 24. august 2017 tilbagetrukket godtagelsen af et tilsagn for en eksporterende producent i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) i anvendelsesperioden for de endelige foranstaltninger.

Godtagelsen af tilsagnet for Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd, Shanghai Solar Energy S&T Co. Ltd og Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd. - Taric-tillægskode B875 trækkes tilbage.

For så vidt angår tilbagetrækning af tilsagn henvises til teksten i (EU) 2017/1497.

Forordningen trådte i kraft den 25. august 2017.