Dato for udgivelse
22 Aug 2017 10:36
Til
Til virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
17-1409304
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Bermuda har fået status for oversøiske lande og territorier OLT med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2014


Bermuda (BM) var ikke omfattet af den tidligere OLT-Rådets afgørelse (2001/822 / EF). BM tiltræder ”Overseas Association Decision” (2013/755 / EU), der trådte i kraft den 1. januar 2014. Derfor har BM status for oversøiske lande og territorier OLT i henhold til bilag II TEUF. BM er blevet tilføjet til landegruppen 2080 (OLT) fra 01.01.2014.