Dato for udgivelse
21 Aug 2017 11:54
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0167714
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 861/2013 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1482 offentliggjort i EU-tidende L 214 af 18. august 2017 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 861/2013 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7223 00 19 00 og 7223 00 99 00) med oprindelse i Indien (IN) og om endelig opkrævning af den midlertidige told, for så vidt angår Taric-koderne for de samarbejdsvillige eksporterende producenter, som ikke indgik i stilprøven.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2017/1482.

Forordningen trådte i kraft den 19. august 2017.