Dato for udgivelse
21 Aug 2017 11:13
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-1408114
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse varer af støbejern med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1480 offentliggjort i EU-tidende L 211 af 17. august 2017 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af visse varer af støbejern (toldtariffens pos. 7325 10 00 31 og 7325 99 10 51) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/1480.

Forordningen trådte i kraft den 18. august 2017.