Dato for udgivelse
21 Aug 2017 10:26
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0032601
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
18.08.2017
7325 10 00 00       Udgår og erstattes af:
7325 10 00

-Af ikke-deformerbart støbejern:

10 --Kloakriste, der er omfattet af standard EN 1433, og som monteres som en komponent på rør af polymer, plastik eller cement for at overfladevand kan strømme ind i røret 1,7%
20 --Brandhaner 1,7%
--I andre tilfælde:
31 ---Varer af gråt støbejern med flagegrafit (»gråt støbejern« eller »gråjern«) eller støbejern med kuglegrafit (»duktilt støbejern«) samt dele deraf (»varer af støbejern«), der anvendes til at:
- dække systemer på eller under jordoverfladen og/eller åbninger til systemer på eller under jordoverfladen, samt at
- give adgang til systemer på eller under jordoverfladen og/eller give udsyn til systemer på eller under jordoverfladen.
1,7%
99 ---I andre tilfælde 1,7%
7325 99 10 30 ----Kloakriste, der er omfattet af standard EN 1433, og som monteres som en komponent på rør af polymer, plastik eller cement for at overfladevand kan strømme ind i røret 2,7%
40 ----Brandhaner 2,7%
----I andre tilfælde:
51 -----Varer af gråt støbejern med flagegrafit (»gråt støbejern« eller »gråjern«) eller støbejern med kuglegrafit (»duktilt støbejern«) samt dele deraf (»varer af støbejern«), der anvendes til at:
- dække systemer på eller under jordoverfladen og/eller åbninger til systemer på eller under jordoverfladen, samt at
- give adgang til systemer på eller under jordoverfladen og/eller give udsyn til systemer på eller under jordoverfladen.
2,7%
90 -----I andre tilfælde 2,7%

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2018 som forventes udsendt ultimo december 2017.