Dato for udgivelse
21 Aug 2017 10:26

Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0032601
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
18.08.2017
7325 10 00 00       Udgår og erstattes af:
7325 10 00

-Af ikke-deformerbart støbejern:

10 --Kloakriste, der er omfattet af standard EN 1433, og som monteres som en komponent på rør af polymer, plastik eller cement for at overfladevand kan strømme ind i røret 1,7%
20 --Brandhaner 1,7%
--I andre tilfælde:
31 ---Varer af gråt støbejern med flagegrafit (»gråt støbejern« eller »gråjern«) eller støbejern med kuglegrafit (»duktilt støbejern«) samt dele deraf (»varer af støbejern«), der anvendes til at:
- dække systemer på eller under jordoverfladen og/eller åbninger til systemer på eller under jordoverfladen, samt at
- give adgang til systemer på eller under jordoverfladen og/eller give udsyn til systemer på eller under jordoverfladen.
1,7%
99 ---I andre tilfælde 1,7%
7325 99 10 30 ----Kloakriste, der er omfattet af standard EN 1433, og som monteres som en komponent på rør af polymer, plastik eller cement for at overfladevand kan strømme ind i røret 2,7%
40 ----Brandhaner 2,7%
----I andre tilfælde:
51 -----Varer af gråt støbejern med flagegrafit (»gråt støbejern« eller »gråjern«) eller støbejern med kuglegrafit (»duktilt støbejern«) samt dele deraf (»varer af støbejern«), der anvendes til at:
- dække systemer på eller under jordoverfladen og/eller åbninger til systemer på eller under jordoverfladen, samt at
- give adgang til systemer på eller under jordoverfladen og/eller give udsyn til systemer på eller under jordoverfladen.
2,7%
90 -----I andre tilfælde 2,7%

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2018 som forventes udsendt ultimo december 2017.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter