Dato for udgivelse
17 Aug 2017 13:10
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
17-1397609
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Tariferingsforordning for pos. 3404, 8302, 8504, 9405 samt ophævelse af tariferingsforordning, supplerende bestemmelser til kap 17, 19 og 21 samt nye forklarende bemærkning til KN


Kommissionen har vedtaget følgende gennemførelsesforordninger

  • nr. 2017/1267 om tarifering af fint, hvidt, lugtfrit pulver bestående af mikrokugler af nefelin eller nefelinsyenit i den Kombinerede Nomenklatur under KN-kode 2842 10 00
  • nr. 2017/1268 om tarifering af fine, hvide voksperler i den Kombinerede Nomenklatur under KN-kode 3404 90 00.

Kommissionen har ophævet forordning nr. 2494/96 vedr. såkaldte ”jumboruller” ved gennemførelsesforordning nr. 2017/1266, men har samtidig vedtaget en tilføjelse til de Forklarende Bemærkninger til KN vedr. KN kode 9612 10 10 til 9612 10 80 Farvebånd som erstatning herfor.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende L183 af 14. juli 2017 og trådte i kraft 3. august 2017. De forklarende bemærkninger er offentliggjort i EU-Tidende C 226 af 14. juli 2017.

Kommissionen har desuden vedtaget ændringer i den Kombinerede Nomenklatur:

  • Indsættelse af supplerende bestemmelse 4 til kap. 19 vedr. kosttilskud (gennemførselsforordning nr. 2017/1343)
  • Ændring af supplerende bestemmelse 4 og 5 til kap. 17 og supplerende bestemmelse 3 og 4 til kap. 21 vedr. metoder til beregning af sakkaroseindholdet (gennemførselsforordning nr. 2017/1344)

Forordningerne er er offentliggjort i EU-Tidende L 186 af 19. juli 2017 og trådte i kraft 8. august 2017. 

Kommissionen har desuden vedtaget følgende gennemførelsesforordninger:

  • nr. 2017/1465 om tarifering af en såkaldt ”trådløs opladningsplade” i den Kombinerede Nomenklatur under KN-kode 8504 40 90
  • nr. 2017/1472 om tarifering af en badeforhængsstang i den Kombinerede Nomenklatur under KN-kode 8302 41 90
  • nr. 2017/1476 om tarifering af LED-tandlægelampe i den Kombinerede Nomenklatur under KN-kode 9405 40 99
  • nr. 2017/1477 hvorefter punkt 2 (som vedrører et terrængående køretøj) i forordning nr. 1051/2009 udgår.

Forordningerne er henholdsvis offentliggjort EU-Tidende L209 af 12. august, L 210 af 15. august og L 211 af 17. august 2017 og træder i kraft henholdsvis den 1., den 4. og den 6. september 2017.  

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger.

BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder for de nye tariferingsforordninger og 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret