Ved at bruge forsendelsesproceduren kan en virksomhed transportere ikke-EU-varer fra et sted til et andet inden for Unionens toldområde, uden at betale told og afgifter af varerne. Forsendelsesproceduren kan også bruges til at transportere varer til eller gennem et fælles forsendelsesland.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter