Varer, der angives til en af de særlige procedurer, er under tilsyn af toldmyndigheden. Det skyldes at varerne i de fleste tilfælde fortsat er ikke-EU-varer, og tilsynet skal sikre at varerne ikke anvendes i modstrid med de formål, der er tilladt for den enkelte særlige procedure.

Det er en betingelse for at bruge procedurerne for midlertidig import, særligt anvendelsesformål, aktiv og passiv forædling, at toldmyndigheden har udstedt en bevilling til formålet. Toldstyrelsen kræver ikke, at en virksomhed har en bevilling for at bruge toldoplagsproceduren, men vi kræver en bevilling for at kunne drive et toldoplag.

For at få bevilling til en særlig procedure, skal virksomheden opfylde følgende betingelser:

  • De er etableret i EU's toldområde
  • De yder den nødvendige sikkerhed for, at transaktionerne forløber korrekt
  • De stiller sikkerhed for den potentielle toldskyld.

Når en virksomhed får udstedt en bevilling, skal den overholde en række forpligtelser i forbindelse med modtagelse, opbevaring og anvendelse af de varer, der henføres under den særlige procedure. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter