En toldbevilling er Toldstyrelsens afgørelse til dig om, at du må bruge en eller flere af de fordele, der er i toldlovgivningen. Du kan søge en toldbevilling til din virksomhed for at få adgang til toldlettelser eller undtagelser fra toldreglerne.

Du skal dog være opmærksom på, at inden du erhvervsmæssigt importerer varer fra eller eksporterer varer til lande uden for EU (gælder også Grønland og Færøerne) og evt. søger om en toldbevilling, skal din virksomhed registreres som importør eller eksportør.

Der findes en række forskellige typer af toldbevillinger, som vedrører:

  • Autoriseret økonomisk operatør (AEO)
  • Toldværdiansættelse
  • Sikkerhedsstillelse og betalingshenstand
  • Midlertidig opbevaring, når varen ankommer til EU
  • Varers toldmæssige status
  • Forenklinger
  • Særlige procedurer
  • Forsendelse

Der er en oversigt over de forskellige toldbevillinger længere nede på denne side og links til yderligere information om de enkelte bevillingstyper.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter