Dato for udgivelse
14 Aug 2017 13:16
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-1234712
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførsel af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse varer af rustbestandigt stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1444 offentliggjort i EU-tidende L 207 af 10. august 2017 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af visse varer af rustbestandigt stål (toldtariffens pos. 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 35, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10 og 7226 99 70 94) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/1444.

Forordningen trådte i kraft den 11. august 2017.