Dato for udgivelse
10 Aug 2017 12:49
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1911179
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1019 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse armeringsstænger af stål med oprindelse i Republikken Hviderusland.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1439 offentliggjort i EU-tidende L 206 af 9. august 2017 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2017/1019 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse armeringsstænger af stål (toldtariffens pos. ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 og ex 7214 99 95) med oprindelse i Republikken Hviderusland (BY).

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2017/1439.

Forordningen træder i kraft den 10. august 2017.