Dato for udgivelse
09 Aug 2017 13:33
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0032601
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
02.12.2010
5402 20 00 00      Udgår og erstattes af:
5402 20 00 -Garn med høj styrke, af polyestere, også tekstureret:
05 --Z-snoet flertrådet eller kabelslået garn, beregnet til fremstilling af sytråd, klar til farvning og til slutbehandling, løst omviklet en perforeret plastikspole 4%
10 --I andre tilfælde 4%
01.08.2012
7307 93 11 ----Rørknæ og rørbøjninger:
-----Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer:
11 ------Afsendt fra Taiwan, Indonesien, Sri Lanka eller Filippinerne 3,7%
19 ------I andre tilfælde 3,7%
-----I andre tilfælde:
30 ------Andre fittings med gevind 3,7%
------I andre tilfælde:
91 -------Afsendt fra Taiwan 3,7%
93 -------Afsendt fra Indonesien 3,7%
94 -------Afsendt fra Sri Lanka 3,7%
95 -------Afsendt fra Filippinerne 3,7%
99 -------I andre tilfælde 3,7%
7307 93 19 ----Andre varer:
-----Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer:
11 ------Afsendt fra Taiwan, Indonesien, Sri Lanka eller Filippinerne 3,7%
19 ------I andre tilfælde 3,7%
-----I andre tilfælde:
30 ------Andre fittings med gevind 3,7%
------I andre tilfælde:
91 -------Afsendt fra Taiwan 3,7%
93 -------Afsendt fra Indonesien 3,7%
94 -------Afsendt fra Sri Lanka 3,7%
95 -------Afsendt fra Filippinerne 3,7%
99 -------I andre tilfælde 3,7%
7307 99 80 30 Udgår
10.08.2016
8427 90 00 30 Tekst ændret til:
--Håndbetjente palletrucks med et såkaldt "vægtangivelsessystem" bestående af en vejemekanisme, som ikke er integreret i chassiset, dvs. ikke er integreret i gaffelarmene
8431 20 00 50 Tekst ændret til:
--Chassis og hydraulisk anordning med et såkaldt "vægtangivelsessystem" bestående af en vejemekanisme,  som ikke er integreret i chassiset, dvs. ikke er integreret i gaffelarmene
18.06.2017
7214 10 00 10 Tekst ændret til:
--Armeringsstænger af stål med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen, undtagen armeringsstænger med høj udmattelsesstyrke og undtagen andre lange produkter, som f.eks. runde stænger
7214 20 00 Tekst ændret til:
-- I andre tilfælde:
20 ---Armeringsstænger af stål, undtagen andre lange produkter, som f.eks. runde stænger
7214 30 00 10 Tekst ændret til:
--Armeringsstænger af stål med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen, undtagen armeringsstænger med høj udmattelsesstyrke og undtagen andre lange produkter, som f.eks. runde stænger
7214 91 10 10 Tekst ændret til:
----Armeringsstænger af stål med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen, undtagen armeringsstænger med høj udmattelsesstyrke og undtagen andre lange produkter, som f.eks. runde stænger
7214 91 90 10 Tekst ændret til:
----Armeringsstænger af stål med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen, undtagen armeringsstænger med høj udmattelsesstyrke og undtagen andre lange produkter, som f.eks. runde stænger
7214 99 10 10 Tekst ændret til:
-----Stænger med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen, undtagen stænger med høj udmattelsesstyrke og undtagen andre lange produkter, som f.eks. runde stænger
7214 99 95 10 Tekst ændret til:
-----Armeringsstænger af stål med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen, undtagen armeringsstænger med høj udmattelsesstyrke og undtagen andre lange produkter, som f.eks. runde stænger
01.07.2017
2008 99 99 79 ------Peberfrugter (søde og ikke søde) (Capsicum spp.) 18,4%
3204 17 00 24 Tekst ændret til:
---Farvestof C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) og præparater baseret herpå med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 57:1 på 50 % vægtprocent og derover
5505 10 10 00 Udgår og erstattes af:
5505 10 10 --Af nylon eller andre polyamider:
10 ---PA6 og PA66 4%
90 ---Af andre syntetiske fibre 4%
8108 90 30 20 Tekst ændret til:
Stænger, profiler og tråd af en titan- og aluminiumlegering, med indhold af aluminium på 1vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, til anvendelse ved fremstilling af lyddæmpere og udstødningsrør i pos. 8708 92 eller 8714 10 40
8108 90 50 10 Tekst ændret til:
Legering af titanium og aluminium, med indhold af aluminium på 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 2 vægtprocent, i plader eller ruller, af tykkelse 0,49 mm eller derover, men ikke over 3,1 mm, af bredde 1 000 mm eller derover, men ikke over 1 254 mm, til fremstilling af varer henhørende under underpos. 8714 10
8708 40 20 20 Tekst ændret til:
---Automatisk hydrodynamisk gearkasse
- med en hydraulisk drejningsmomentomformer,
- uden mellemgearkasse eller kardanaksel,
- med eller uden frontdifferentiale,
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87
8708 40 50 10 Tekst ændret til:
----Automatisk hydrodynamisk gearkasse
- med en hydraulisk drejningsmomentomformer,
- uden mellemgearkasse eller kardanaksel,
- med eller uden frontdifferentiale,
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87
21.07.2017
8427 90 00 13 ---Afsendt fra Vietnam 4%
8431 20 00 13 ---Afsendt fra Vietnam 4%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2017) som forventes udsendt ultimo august 2017.