Dato for offentliggørelse
11 Oct 2017 13:15
Serienummer
S nr. 126
Resumé

Vejledningen gælder for alle, som er indberetningspligtige af pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I og II efter skattekontrollovens § 8 B og 8 F.
Vejledningen er målrettet kontotyperne 22, 23, 24 og 25, som tidligere skulle indberettes til Indlån (tidligere IRTE).

Hvad er nyt?

Vejledningen er ny.
Den er lavet i forbindelse med moderniseringen af rentesystemerne og indeholder vejledningen til den nye struktur.

Vi har indarbejdet reglerne om opgørelse af afkast efter pensionsafkastbeskatningslovens § 3, § 4, § 4 a og § 5 gældende fra indkomståret 2010 efter lov nr. 1534 af 19. december 2007.

Læs mere i Indledningen, afsnit 0.

ISBN-nummer
978-87-417-0100-4

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter