Dato for udgivelse
04 Aug 2017 11:50
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-016269
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1346 vedrørende importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Kina.


Kommissionen har i EU-tidende L 202 af 3. august 2017 offentliggjort en berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1346 af 8. august 2016 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1008/2011 og ændret ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 372/2013, over for importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til at omfatte importen af lidt ændrede håndbetjente palletrucks med oprindelse i Folkerepublikkken Kina (CN).

For så vidt angår berigtigelse henvises til teksten i L 202 af 3. august 2017.