Dato for udgivelse
03 Aug 2017 11:42
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for to eksporterende producenter vedrørende importen af fotovaltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1408 offentliggjort i EU-tidende L 201 tilbagetrukket godtagelsen af et tilsagn for to eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovaltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode.

Godtagelsen af tilsagnet for Shenzhen Topray Solar Co. Ltd, Shanxi Topray Solar Co. Ltd, Leshan Topray Cell Co. Ltd, samt disses forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Unionen - Taric-tillægskode B880 og
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd, Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd - Taric-tillægskode B899 trækkes tilbage.

For så vidt angår tilbagetrækning af tilsagnene henvises til teksten i (EU) 2017/1408.

Forordningen træder i kraft den 3. august 2017.