Dato for udgivelse
27 Jul 2017 13:00
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport
Sagsnummer
17-1306186
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Nye tariferingsforordninger samt Forklarende bemærkninger


Nye Tariferingsforordninger og Forklarende bemærkninger

EU-Kommissionen har den 30 marts 2017  vedtaget gennemførselsforordning nr 2017/635 vedrørende tarifering af mundstykker til E-cigaretter under varekode 8543 90 00.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L 91 d 5 april 2017 og træder i kraft d 25 april 2017.

EU-Kommissionen har den 30 marts 2017 vedtaget gennemførselsforordning nr 2017/636 vedrørende tarifering af spænder som låsemekanismer til sikkerhedsseler under varekode 8308 90 00.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L 91 af 5 april 2017 og træder i kraft 25 april 2017.

EU-Kommissionen har den 7 juni 2017 vedtaget gennemførselsforordning nr 2017/982 vedrørende tarifering af en skammel til badekar under varekode 9403 20 80.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L 148 af 10 juni 2017 og træder i kraft 30 juni 2017.

EU-Kommissionen har vedtaget en ændring til de Forklarende Bemærkninger til KN for varekode 9608 30 00 Fyldepenne, stylografer og andre penne", således at "touch pen" også tariferes under denne varekode.

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 111/04 af  8. april 2017.

EU-Kommissionen har vedtaget en ændring af de Forklarende Bemærkninger til KN for varekode 9021 10 10 "Ortopædiske artikler"  til afklaring hvilke produkter der skal tariferes under denne varekode.

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 111/05 af 8 april 2017.

EU-Kommissionen har vedtaget ændring af de Forklarende Bemærkninger til KN for varekode 9403 " Andre møbler og dele dertil" til afklaring af tarifering af vasketøjskurve.

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C205/05 af 29 juni 2017.

EU-Kommissionen har vedtaget ændring af de Forklarende Bemærkninger til KN for varekode 9503 00 10"Trehjulede cykler, løbehjul, trædebiler og lignende legetøj på hjul; dukkevogne"  således at løbehjul med motor i visse tilfælde tariferes under denne varekode.

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 205/06 den 29 juni 2017.

EU-Kommissionen har vedtaget ændring af de Forklarende Bemærkninger til KN for varekoderne 4418 "Forarbejdede varer af træ", 4805 "Andet papir og pap, ikke belagt, i ruller eller ark, ikke yderligere bearbejdet eller behandlet end nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel"  og 8529 "Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525-8528" som følge af den nye tarif pr. 1 januar 2017

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 205/07 af 29 juni 2017

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger.

BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder for forordningen og 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret