Dato for udgivelse
21 Jul 2017 10:06
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-1283817
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger over for importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import afsendt fra Vietnam uanset om varen er angivet med oprindelse i Vietnam eller ej, og registrering af denne import.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1348 offentliggjort i EU Tidende L 188 af 20. juli 2017 indledt en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1036 for at fastslå, om importen til Unionen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil, dvs. chassis og hydraulisk anordning, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8427 90 00 og ex 8431 20 00, afsendt fra Vietnam (Taric-kode 8427 90 00 13 og 8431 20 00 13) omgår de foranstaltninger, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1008/2011 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 372/2013.

I medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1036 skal toldmyndighederne tage de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen.

For så vidt angår undersøgelsen og registreringen henvise til teksten i (EU) 2017/1348.

Forordningen træder i kraft 21. juli 2017.