Dato for udgivelse
14 Jul 2017 10:32
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-1678276
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Der har i Danmark været tilfælde, hvor GSP lande der anvender REX systemet har udstedt Form A certifikater under 6 000 EUR, hvilket ikke er i overensstemmelse med EUTK GF art. 79 (3).


Der har i Danmark været tilfælde, hvor GSP lande der anvender REX systemet har udstedt Form A certifikater under 6 000 EUR, hvilket ikke er i overensstemmelse med EUTK GF art. 79 (3). Det skal derfor understreges, at uanset om eksportørerne i et præferenceberettiget land er registrerede eller ej, udfærdiger de udtalelser om oprindelse for forsendte produkter med oprindelsesstatus fra den dato, hvor det præferenceberettigede land har til hensigt at begynde registreringen af eksportører, såfremt den samlede værdi af produkterne ikke overstiger 6 000 EUR.

Du kan via Kommissionens hjemmeside se, hvilke lande der anvender REX systemet og hvornår. Som eksempel kan nævnes Indien, som har anvendt REX systemet siden 1. januar 2017. Eksportører i Indien skal således udfærdige udtalelse om oprindelse for forsendte produkter med oprindelsesstatus uanset om de er registreret i REX systemet eller ej, hvis den samlede værdi af produkterne ikke overstiger 6 000 EUR.

Hvis den samlede værdi af produkterne overstiger 6 000 EUR skal eksportørerne i f.eks. Indien været registreret i REX systemet for at kunne udfærdige udtalelse om oprindelse.