Dato for udgivelse
11 Jul 2017 11:51
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-1234712
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Registrering af importen af visse varer af rustbestandigt stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1238 offentliggjort i EU Tidende L 177 af 8. juli 2017 pålagt Toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til at registrere importen af visse varer af rustebestandigt stål (toldtariffens pos: 72010 41 0020, 7210 49 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 35, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10 og 7226 99 70 94), bestående af fladvalsede produkter af jern og legeret stål eller ulegeret stål, aluminiumberoliget, belagt eller overtrukket via varmgalvanisering med zink og/eller med aluminium, og ingen andre metaller, kemisk passiveret, med indhold af: kulstof på mindst 0,015 vægtprocent men ikke over 0,170 vægtprocent, aluminium på mindst 0,015 vægtprocent men ikke over 0,100 vægtprocent, niobium på ikke over 0,045 vægtprocent, titan på ikke over 0,010 vægtprocent og vanadium på ikke over 0,010 vægtprocent, som foreligger i oprullet stand, afkortede plader og smalle båndjern undtagen:

- varer af rustfrit stål, af silicium-elektrisk stål og af hurtigstål,

- varer kun varmvalsede eller koldvalsede

med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår registreringen henvises til teksten i (EU) 2017/1238.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for forordningens ikrafttrædelse.

Forordningen trådte i kraft 9. juli 2017.