Dato for udgivelse
05 Jul 2017 10:15
Til
Importører mv.
Sagsnummer
10-189285
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumping- og udligningstold på importen af visse typer coated finpapir med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsunderøgelse.


Kommissionen har ved  gennemførelsesforordning (EU) 2017/1187  offentliggjort i EU Tidende L 171 af 4. juli 2017 indført en endelig udligningstold på importen af visse typer coated finpapir (toldtariffens pos 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 og 4810 99 80 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel coated finpapir i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037.

For så vidt angår den endelige udligningstold henvises til teksten i forordning (EU) 2017/1187.

Forordningen træder i kraft 5. juli 2017.

Kommissionen har ved  gennemførelsesforordning (EU) 2017/1188  offentliggjort i EU Tidende L 171 af 4. juli 2017 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse typer coated finpapir (toldtariffens pos 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 og 4810 99 80 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel coated finpapir i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) 2017/1188.

Forordningen træder i kraft 5. juli 2017.