Hvis du vil indføre planter i Danmark, skal du overholde to forskellige regelsæt:

  • Washingtonkonventionen (CITES), som beskriver reglerne for international handel med truede vilde dyr og planter.
  • Plantesundhedsbestemmelserne, som skal forhindre, at farlige plantesygdomme og skadedyr bliver ført ind i Danmark.

De to forskellige regelsæt kan gøre det kompliceret at indføre planter til Danmark fra lande uden for EU, specielt når det drejer sig om orkideer og kaktus eller andre planter, som er omfattet af CITES.

Visse planter og planteprodukter er det helt forbudt at indføre fra bestemte lande. Reglerne nedenfor gælder ikke for indførselsforbudte planter og planteprodukter, disse fremgår af bilag 3 i bekendtgørelse om indførsel af planter og planteprodukter m.m.

Læs mere om plantesundhedsbestemmelserne og reglerne for CITES listede planter på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter