Dato for udgivelse
05 Jul 2017 14:32
Til
Importvirksomheder
Sagsnummer
17-1207243
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Nye procedurekoder og nye krav om angivelse af sagsnummer ved anvendelse af visse procedurekoder i toldangivelserne.

I Toldsystemet – import er der oprettet følgende nye procedurekoder, som kan anvendes fra 8. januar 2017.


Nye procedurekoder og nye krav om angivelse af sagsnummer ved anvendelse af visse procedurekoder i toldangivelserne

I Toldsystemet - import er der oprettet følgende nye procedurekoder, som kan anvendes fra 8. januar 2017

5151099 - Henførsel af varer under proceduren for aktiv forædling af varer, der samtidig fraføres proceduren for aktiv forædling hos en anden dansk bevillingshaver.

Det er nu muligt at afslutte en aktivforædlingsprocedure ved at varerne angives til en ny aktivforædlingsprocedure. Dette kan f.eks. anvendes, når varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling af én bevillingshaver, skal overgå til aktiv forædling hos en anden bevillingshaver.

Det er den modtagende bevillingshaver, dvs. den som henfører varerne under proceduren for aktiv forædling på ny, som skal indgive toldangivelsen.

Der skal i toldangivelsens rubrik 44.1 anføres sagsnummer på den aktiv forædlingsbevilling, som varerne henføres under hos modtageren. Det kan tillades, at den modtagende virksomhed ansøger om en enkeltstående bevilling til proceduren for aktiv forædling på toldangivelsen.

I toldangivelsens rubrik 44.6 skal anføres bevillingsnummeret på den aktiv forædlingsbevilling, som varerne fraføres.

Den forudgående bevillingshaver skal i sit bevillingsregnskab og sin afslutningsopgørelse kunne dokumentere at varerne efterfølgende er henført under en efterfølgende procedure for aktiv forædling - F.eks. ved at modtageren sender en kopi af toldangivelsen til den forudgående bevillingshaver.

Varerne skal frembydes og toldangivelsen skal indgives til det toldekspeditionssted, der er angivet som afslutningstoldsted i den forudgående bevillingshavers bevilling.

Hvis der i den bevilling, som varerne fraføres, under afslutningstoldsteder er givet tilladelse til at måtte frembyde varerne på et godkendt frembydelsessted jf. EUTK, artikel 5, stk. 33, vil varerne kunne frembydes på dette sted. Den bevillingshaver, som modtager varerne skal selv indsætte Faktisk Ankomst i toldangivelsen, når varerne er tilstede på det godkendte frembydelsessted og tilgængelige for en eventuel toldkontrol. Varerne må først fraføres frembydelsesstedet, når de er frigivet til den efterfølgende procedure for aktiv forædling.

5353099 - Henførsel af varer under proceduren for midlertidig import, af varer der samtidig fraføres proceduren for Midlertidig import hos en anden bevillingshaver.

Det er nu muligt at afslutte en procedure til midlertidig import ved at varerne angives til en ny procedure til midlertidig import. Dette kan f.eks. anvendes, når varer der er henført under proceduren for midlertidig import af én bevillingshaver, skal overgå til proceduren til midlertidig import hos en anden bevillingshaver .

Det er den modtagende bevillingshaver, dvs. den som henfører varerne under proceduren for midlertidig import på ny, som skal indgive toldangivelsen.

Der skal i toldangivelsens rubrik 44.1 anføres sagsnummer på den bevilling som varerne henføres under hos modtageren. Det kan tillades, at den modtagende virksomhed ansøger om en enkeltstående bevilling til procedure for midlertidig import på toldangivelsen.

I toldangivelsens rubrik 44.6 skal anføres bevillingsnummeret på den bevilling, som varerne fraføres.

Den forudgående bevillingshaver, skal i sit bevillingsregnskab kunne dokumentere at varerne efterfølgende er henført under en efterfølgende proceduren til midlertidig import - F.eks. ved at modtageren sender en kopi af toldangivelsen til den forudgående bevillingshaver.

Varerne skal frembydes og toldangivelsen skal indgives til det toldekspeditionssted, der er angivet som afslutningstoldsted i den forudgående bevillingshavers bevilling.

Hvis der i den bevilling, som varerne fraføres fra, under afslutningstoldsteder er givet tilladelse til at måtte frembyde varerne på et godkendt frembydelsessted jf. EUTK, artikel 5, stk. 33, vil varerne kunne frembydes på dette sted. Den bevillingshaver, som modtager varerne skal selv kunne indsætte Faktisk Ankomst i toldangivelsen, når varerne er tilstede på det godkendte frembydelsessted og tilgængelige for en eventuel toldkontrol. Varerne må først fraføres frembydelsesstedet, når de er frigivet til den efterfølgende procedure for midlertidig import.

7171099 - Oplæggelse af varer på toldoplag, af varer der har været oplagt på toldoplag hos en anden bevillingshaver.

Det er nu muligt at afslutte en toldoplagsprocedure ved at varerne angives til en ny toldoplagsprocedure. Dette kan f.eks. anvendes, når varer der er henført under proceduren for oplæggelse af varer på toldoplag af én bevillingshaver, skal overgå til toldoplagsprocedure hos en anden bevillingshaver.

Det er den modtagende bevillingshaver, dvs. den som henfører varerne under proceduren for toldoplag på ny, som skal indgive toldangivelsen.

Der skal i toldangivelsens rubrik 44.1 anføres sagsnummer på den bevilling, som varerne henføres under hos modtageren.

I toldangivelsens rubrik 44.6 skal anføres bevillingsnummeret på den bevilling, som varerne fraføres, og i rubrik 49 skal anføres bevillingsnummeret på den bevilling, som varerne tilføres.

Den forudgående bevillingshaver, skal i sit bevillingsregnskab og sin afslutningsopgørelse kunne dokumentere at varerne efterfølgende er henført under en efterfølgende procedure for det nye toldoplag - F.eks. ved at modtageren sender en kopi af toldangivelsen til den forudgående bevillingshaver

Varerne skal frembydes og toldangivelsen skal indgives til det toldekspeditionssted, der er angivet som afslutningstoldsted i den forudgående bevillingshavers bevilling.

Hvis der i den bevilling, som varerne fraføres fra, under afslutningstoldsteder er givet tilladelse til at måtte frembyde varerne på et godkendt frembydelsessted jf. EUTK, artikel 5, stk. 33, vil varerne kunne frembydes på dette sted. Den bevillingshaver, som modtager varerne skal selv kunne indsætte Faktisk Ankomst i toldangivelsen, når varerne er tilstede på det godkendte frembydelsessted og tilgængelige for en eventuel toldkontrol. Varerne må først fraføres frembydelsesstedet, når de er frigivet.

5191099 - Henførsel af varer under proceduren for aktiv forædling, af varer der samtidig fraføres proceduren forarbejdning under toldkontrol før den 1. maj 2016.

Det er nu muligt at afslutte den gamle procedure til forarbejdning under toldkontrol ved at varerne angives til en ny aktivforædlingsprocedure (som bl.a. erstatter den tidligere procedure til forarbejdning under toldkontrol). Dette kan f.eks. anvendes, når varer der er henført under proceduren for aktiv forædling af én bevillingshaver, skal overgå til forarbejdning under toldkontrol overgår til aktiv forædling hos en anden bevillingshaver.

Det er den modtagende bevillingshaver, dvs. den som henfører varerne under proceduren for aktiv forædling på ny, som skal indgive angivelsen.

Der skal i toldangivelsens rubrik 44.1 anføres sagsnummer på den bevilling som varerne henføres under hos modtageren. Det kan tillades, at den modtagende virksomhed ansøger om en enkeltstående bevilling til proceduren for aktiv forædling på toldangivelsen.

I toldangivelsens rubrik 44.6 skal anføres bevillingsnummeret på den bevilling, som varerne fraføres.

Den forudgående bevillingshaver, skal i sit bevillingsregnskab og sin afslutningsopgørelse kunne dokumentere at varerne efterfølgende er henført under en efterfølgende procedure for aktiv forædling - F.eks. ved at modtageren sender en kopi af toldangivelsen til den forudgående bevillingshaver.

Varerne skal frembydes og toldangivelsen skal indgives til det toldekspeditionssted, der er angivet som afslutningstoldsted i den forudgående bevillingshavers bevilling.

Hvis der i den bevilling, som varerne fraføres fra, under afslutningstoldsteder er givet tilladelse til at måtte frembyde varerne på et godkendt frembydelsessted jf. EUTK, artikel 5, stk. 33, vil varerne kunne frembydes på dette sted. Den bevillingshaver, som modtager varerne skal selv kunne indsætte Faktisk Ankomst i toldangivelsen, når varerne er tilstede på det godkendte frembydelsessted og tilgængelige for en eventuel toldkontrol. Varerne må først fraføres frembydelsesstedet, når de er frigivet til den efterfølgende procedure for aktiv forædling.

Ved anvendelsen af procedurekoderne:

  • 4051100 - Overgang til fri omsætning af varer der har været indført under ordningen for aktiv forædling, reparation og

  • 4051200 - Overgang til fri omsætning af varer der har været indført under ordningen for aktiv forædling, forarbejdning.

    Skal der ikke anføres sagsnummer på aktiv forædlingsbevillingen i toldangivelsen.

    Ved anvendelsen af procedurekoden:

7123099 - Oplæggelse af varer på toldoplag, af varer der har været midlertidig udført med henblik på returnering i uforandret stand.

Skal der ikke anføres sagsnummer på toldoplagsbevillingen i toldangivelsen. Toldoplagsnummeret skal fortsat anføres i rubrik 49.

Ved anvendelsen af procedurekoderne:

  • 5100299 Henførsel af varer under ordningen for Aktiv forædling - suspension. Varer til forarbejdning uden forudgående procedure (told- og afgiftsfritagelse),

  • 5154299 Henførsel af varer til aktiv forædling - suspension, forarbejdning, der har været indført til aktiv forædling, suspension, i en anden medlemsstat og

  • 5171299 Henførsel af varer til aktiv forædling (suspension) forarbejdning, der fraføres toldoplag

 Vil der fremover i toldangivelsens rubrik 44.1 skulle angives sagsnummer på bevillingen til den gamle procedure til forarbejdning under toldkontrol eller aktiv forædling efter EUTK artikel 85, stk. 1.