Dato for udgivelse
04 Jul 2017 10:31
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0199721
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af melamin med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1171 offentliggjort i EU Tidende L 170 af 1. juli 2017 indført en endelig antidumpingtold på importen af melamin (toldtariffens pos. 2933 61 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europarlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår indførelsen af endelig antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) 2017/1171.

Forordningen træder i kraft 2. juli 2017