Dato for udgivelse
30 Jun 2017 14:39
Til
Importører mv.
Sagsnummer
10-103411
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1105/2010 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/325 for så vidt angår definitionen af varedækningen for de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Folkerepublikken Kina samt om mulighed for godtgørelse af eller fritagelse for told i visse tilfælde.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1159 offentliggjort i EU-tidende L 167 af 30. juni 2017 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1105/2010 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/325 for så vidt angår definitionen af varedækningen for de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af garn med høj styrke af polyestere (toldtariffens pos. 5402 20 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) samt om mulighed for godtgørelse af eller fritagelse for told i visse tilfælde.

For så vidt angår ændring af forordninger henvises til teksten i (EU) 2017/1159.

Forordningen træder i kraft den 1. juli 2017.