Dato for udgivelse
30 Jun 2017 13:09
Resumé

SKATs kvartalsredegørelse om de offentlige restancer for første kvartal 2017 er netop oversendt til Folketingets Skatteudvalg. Redegørelsen viser, at restancerne er steget med 1,6 mia. kr. siden det foregående kvartal. Det er den laveste stigning siden den automatiserede inddrivelse i EFI blev suspenderet i efteråret 2015.

 


Borgernes og virksomhedernes gæld til det offentlige er ved udgangen af 1. kvartal 2017 steget til 101,1 mia. kr. Dermed er gælden steget med 1,6 mia. kr., hvilket er den laveste stigning, siden den automatiserede inddrivelse i EFI blev suspenderet i efteråret 2015. Det viser SKATs restanceredegørelse for 1. kvartal 2017, som netop er blevet oversendt til Folketingets Skatteudvalg.

Samtidig viser restanceredegørelsen, at det gennemsnitlige månedlige inddrivelsesprovenu i det seneste år ligger på niveau med inddrivelsen før suspenderingen af den automatiserede inddrivelse i EFI på 450 – 500 mio. kr. om måneden.

Årsagen til, at en større del af borgerne og virksomhedernes gæld ender i statskassen er, at det er lykkedes at få genetableret den automatiske modregning i overskydende skatter og en række offentlige ydelser – herunder børne- og ungeydelsen og landbrugsstøtte fra EU.

- Vi kan se, at den automatiske modregning virker. Det sender det signal til danskere med gæld til det offentlige, at vi gør alt, hvad vi kan for at få pengene i kassen. Den samlede gæld er vokset, som vi hele tiden har forventet – dog nu i et mindre omfang. Det er glædeligt, men det er også udtryk for, at vi langt fra er i mål med at få inddrivelsen helt tilbage på skinner. Det er et langt og sejt træk, siger Lizzi Jakobsen, inddrivelsesdirektør i SKAT.

Skatteministeriet offentliggjorde i april en ny kursværdimodel for opgørelsen af de offentlige restancer. Den skal give et mere retvisende billede af, hvad gælden til det offentlige reelt er værd. Kursværdien er med udgangen af 1. kvartal 2017 efter den nye model opgjort til en værdi på ca. 20,6 milliarder kr. Det skyldes først og fremmest, at størstedelen af gælden vurderes ikke at kunne inddrives, fordi mange borgere og virksomheder ikke er i stand til at betale.

Se SKATs restanceredegørelse for 1. kvartal 2017

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter