Dato for udgivelse
30 Jun 2017 10:36
Til
Importører
Sagsnummer
16-0793386
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. juli 2017.


Toldkontingenter og toldsuspensioner, der er gældende fra 1. juli 2017 er offentliggjort i EU-tidende L 164 af 27. Juni 2017

    • RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1133 af 20. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter samt 
    • RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1134 af 20. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter.