Dato for udgivelse
30 Jun 2017 10:36

Til
Importører
Sagsnummer
16-0793386
Resumé

Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. juli 2017.


Toldkontingenter og toldsuspensioner, der er gældende fra 1. juli 2017 er offentliggjort i EU-tidende L 164 af 27. Juni 2017

    • RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1133 af 20. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter samt 
    • RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1134 af 20. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter