Dato for udgivelse
29 Jun 2017 11:26
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0244298
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af navnet på en virksomhed vedrørende importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved meddelelse (2017/C 204/08) offentliggjort i EU-tidende C 204 af 28. juni 2017 ændret navnet på en virksomhed vedrørende importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale (toldtariffes pos. 6911 10 00 90 , 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 og 6912 00 29 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af navnet på en virksomhed henvises til teksten i (2017/C 204/08).