Dato for udgivelse
29 Jun 2017 10:58
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0246452
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1141 offentliggjort i EU-tidende L 165 af 28. juni 2017 indført en endelig udligningstold på importen af visse stænger af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7222 20 21 00, 7222 20 29 00, 7222 20 31 00, 7222 20 39 00, 7222 20 81 00 og 7222 20 89 00) med oprindelse i Indien (IN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037.

For så vidt angår den endelige udligningstold henvises til teksten i (EU) 2017/1141.

Forordningen træder i kraft den 29. juni 2017.